CEMİL ALTINBİLEK

27/12/2005 MİLLİYET GAZETESİ

´Adalet´e yargı denetimi

ANKARA Milliyet

Danıştay, Adalet Bakanlığı´nın, hâkimler ve savcılar hakkındaki şikâyetler için verdiği "işlem yapılmasına gerek görülmediği" yolundaki kararların, idari yargı denetimine tabi olduğuna karar verdi. Bakanlık, şikâyet edilen hâkim ve savcılar için sağlam bir dayanak göstermeksizin soruşturmaya yer olmadığına karar verirse, davalarla karşı karşıya kalabilecek.
Cemil Altınbilek adlı

´Adalet´e yargı denetimi

ANKARA Milliyet

Danıştay, Adalet Bakanlığı´nın, hâkimler ve savcılar hakkındaki şikâyetler için verdiği "işlem yapılmasına gerek görülmediği" yolundaki kararların, idari yargı denetimine tabi olduğuna karar verdi. Bakanlık, şikâyet edilen hâkim ve savcılar için sağlam bir dayanak göstermeksizin soruşturmaya yer olmadığına karar verirse, davalarla karşı karşıya kalabilecek.
Cemil Altınbilek adlı bir vatandaş, İstanbul´da görev yapan bazı hâkim ve savcılar hakkında Adalet Bakanlığı´na şikâyette bulundu. Bakanlığın incelemesi sonucu, işlem yapılmasına gerek görülmedi. İşlemin iptali istemiyle açılan davayı görüşen Ankara 12. İdare Mahkemesi de, bakanlığın disiplin ve ceza soruşturması açmama kararının idari işlem olmadığını, bu nedenle iptalinin istenemeyeceğini kararlaştırdı. Ancak Danıştay 5. Dairesi, temyiz edilen kararı dörde karşı bir oyla bozdu. Anayasa´nın "hak arama" ve "idarenin eylemlerine karşı yargı yolunun açık olması" ilkelerini anımsatan daire, bunların uygulanmasının hukuk devletinin güvencesi ve taraf olunan uluslararası sözleşmelerin gereği olduğunu vurguladı.