CEMİL ALTINBİLEK

27/12/2005 RADİKAL GAZETESİ

Hak aramaya özgürlük
27/12/2005

RADİKAL - ANKARA - Adalet Bakanı´nın hâkim ve savcılarla ilgili ´takdir hakkı´na yargıdan müdahale geldi. Danıştay 5. Dairesi, bakanlığın, hâkimler ve savcılar hakkındaki şikâyetler üzerine verdiği ´işlem yapılmasına gerek görülmediği´ yolundaki kararların yargı denetimine tabi olduğuna karar verdi. Daire, kararında aksi durumun yargı bağımsızlığı, adil yargılama ve hak arama özgürlüğü ilkelerini ihlal edeceğine dikkat çekti.
Adalet Bakanı´nın takdir hakkıyla ilgili ilk kez yapılan bu yorum, Cemil Altınbilek adlı bir vatandaşın eski Pendik Başsavcısı ile Pendik, Kartal ve Kadıköy´de görev yapan bazı hâkim ve savcılar hakkında bakanlığa şikâyette bulunması üzerine açılan dosyada verildi. Bakanlık, ilgililer hakkında ´işlem yapılmasına gerek görülmediği´ yolunda işlem tesis etti, vatandaş bu işlemin iptali için Ankara 12. İdare Mahkemesi´ne dava açtı. Mahkeme şu gerekçeyle başvuruyu reddetti: ´İşlem adı geçenler hakkında disiplin ve ceza soruşturması açılmamasına ilişkin. Bu karar idari işlem niteliği taşımadığı için iptal davasına konu edilemez.´

Bakan takdirine son
Altınbilek kararı temyiz edince konuyu ele alan Danıştay 5. Dairesi, mahkemenin kararını bozdu. Daire, ´İşlem yapılmasına yer olmadığı´ yönündeki kararların yargı denetimi dışında tutulmasının Anayasa´nın, ´hak arama´ ve ´idarenin her türlü eylemine karşı yargı yolunun açık olduğu´ hükümlerine aykırı olduğunu belirtti. Kararda, ´Tarafsızlığı ve bağımsızlığından kuşku duyulmayacak şekilde oluşturulmuş bir mahkemeye başvuru olanağının tanınmadığı bir idari rejim, adil yargılanma ilkesine uygun olmaz´ denildi.