CEMİL ALTINBİLEK

CUMHURİYET GAZETESİ 19 MART 2006

SAYFA 8
YARGIYA VERGİ MUAFİYETİ
Hakim savcı ve Adalet Bakanlığında görevli üst düzey büroklatların kurduğu S.S. Defne Dalı Konut Yapı Kooperatifinin vergiden muaf tutulduğu ortaya çıktı.

YARGIYA VERGİ MUAFİYETİ
Hakim savcı ve Adalet Bakanlığında görevli üst düzey büroklatların kurduğu S.S. Defne Dalı Konut Yapı Kooperatifinin vergiden muaf tutulduğu ortaya çıktı. Yoksul ve dar gelirliler için düzenlenen
´´Gecekondu Kanunu ´´ kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi´nce kooperatife satılan 7 bin metrekarelik arsanın tahsisinin söz konusu yasanın ´´33. maddesine´´ göre yapıldığı belirlendi. Söz konusu madde, arsa satın alanları ´´ her türlü vergi, resim ve harçtan muaf´´ tutuyor.

Cumhuriyet, Büyükşehir Belediyesi´nce Pendik Dolayoba´daki 7 dönümlük arsanın yargı mensuplarının kurduğu kooperetife 2002´ de ´´Gecekondu Kanunu´´ kapsamında ´´210 milyar liraya´´ tahsis edildiğini resmi belgelerle duyurmuştu. ´´Gecekonduların ıslahı´´nı amaçlayan kanundan faydalanan yargı mensuplarının eşleriyle birlikte üye olduğu kooperatife, arsanın, söz konusu yasanın 33. maddesine göre tahsis edildiği belirlendi.
İstanbul Valiliği Pendik 1. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü´nün ´´16 Mart 2006´´ tarihli yazısında, ´´ İşbbu taşınmazın tamamı 775 sayılı yasanın 33. maddesine göre tahsis edilmiştir´´ deniliyor. Tapu Sicil Müdürü Muzaffer Bıyıklıoğlu´ nun imzasını taşıyan belgeye göre kanunun 33. maddesi aynen şöyle: ´´Bu kanun hükümlerine dayanılarak yapılan ivazlı veya ivazsız devir, temlik, kamulaştırma, alım, satım, kira, geri alma, verme, ifraz, tevhit, tescil, cins değişikliği, rehin tesis ve terkini, ıslah, değişiklik, onarım, inşa ve ikmal gibi her türlü işlemler, sözleşmeler, beyannameler ve benzeri, tasarruf bonosundan ve her türlü vergi, resim ve harçtanmuaftır. Bu kanun gereğince teşekkül edecek fonlardan yapılacak sarfiyat, arttırma, eksiltme ve ihale, Divanı Muhasebat ve Muhasebei Umumiye kanunlarına tabi değildir. bir sarfiyatın şekil ve esasları yönetmelikte belirtilir.´´