CEMİL ALTINBİLEK

YENİ HUKUK DERGİSİ MART 2006

SAYI 6
Mağrur olma Adalet Bakanlığı! Senden büyük yargı var

Sayfa 75
Cemil Altınbilek´in Temyiz talebi üzerine Ankara 12. idare mahkemesinin kararını bozan Danıtay 5. Dairesi (2004/6220 E. , 2005/4671 K. sayılı 18/10/2005 tarihli) kararında; Anayasanın ´´hak arama´´ ve ´´idarenin eylemlerine karşı yargı yolunun açık tutulması´´ ilkelerinin bakanlık işlemlerinin de yargısal denetime tabi tutulması gerektiği ifade edildi. Kararda, bu ilkelerin uygulanmasının hukuk devletinin güvencesi ve uluslar arası sözleşmelerin gereği olduğu vurgulandı. Karar Adalet Bakanlığı´nı bugüne kadar gerekçe bildirmeksizin reddetiği işlemler yönünden yargısal denetime tabi olmakla karşı karşıya bıraktı. Buna göre bakanlık, işlemleri ve bunların gerekçeleri, idari yargı tarafıdan iptal edilebilecek. Yargı, bakanlığın tasarrufunu değiştirmeyi gerektiren kararlara imza atabilecek.