CEMİL ALTINBİLEK

Manisa Yüksek Tahsil Öğrenci Yurdu Vakfı

Manisa Yüksek Tahsil Öğrenci Yurdu Vakfı
Manisa Denge Gazetesi/25.09.2006/www.etvmanisa.com

Manisa Yüksek Tahsil Öğrenci Yurdu Vakfı

Adı üstünde bu vakfın gayesi;

" Yüksek öğrenimlerini yapmak isteyen Manisa İline mensup öğrencilerin barınmalarını, iaşelerini ve çalışmasını topluca sağlayacak şekilde yurd işletmek ve muhtaç öğrencilere yardım etmek, lüzumlu gördüğü yerlerde yeni yurtlar kurmak veya onlara yardım etmek suretiyle Manisa İli gençlerinin yetişmesine hizmet etmektir."

Kurucular bu gaye ile, 1954 yılından itibaren Dernek olarak faaliyetine başlamış Ankara Belediyesinden 1262 m2 arsa temin edilmiş, yurt projesi ve inşaatı "birçok müessese ve teşekküllerden teberrular alınarak, piyango tertip edilerek ve Manisa Belediyesinden yardım istenerek" sürdürülmüş ve 4533 m2 inşaat alanlı, 800 yatak kapasiteli Ankara-Cebeci yurdunun işletilmesi için bir tesisin ihtiyacı ile Manisa´da 1965 yılında aynı ad ile bu vakıf kurulmuştur.

Sonrasında mütevelli heyeti üyelerinin işi ve irtibatı sebebiyle, vakıf merkezi Ankara´ya nakledilmiştir.

Manisalı öğrencilerin kapasitesinin çok üzerinde olan bu yurt binası, Manisalı öğrenciler bir kontenjan sağlanması şartıyla Kredi ve Yurtlar Kurumuna kiralanmış olup, halen bu kurumun kirası ve işletmesi altındadır.

Vakıf İstanbul´da da yine İstanbul Belediyesinden 1973 yılında 4251 m2 karelik Beşiktaş-Dikilitaş mevkiinde bir arsayı temin etmiş, ancak üzerine yurt yapma imkanını bulamadığından, bu arsayı satarak Manisa Belediyesinden temin ettiği Lalelideki arsa üzerine bu günkü Büyük Saruhan Otelini inşa ettirmiş olup, işletmesini kiraya vermiştir.

Vakfın Manisa´da bir yurt inşa etmek için 1995 yılında temin ettiği, Muradiye Nahiyesi çevresinde 9350 m2 lik bir arsası daha mevcuttur.

Manisa Turizm Derneğinin 2000 Aralık sayısındaki makalesinden, yukarıdaki bilgileri aldığımız, bu vakfa büyük hizmeti geçen Manisa eski Milletvekili Nusret Köklü ve diğer emeği geçen vakıf kurucu ve yöneticilerine, vaktiyle yaptıkları hizmetler için, ancak takdir ve şükranlarımızı sunabiliriz.

Ancak, Manisalı emeği ve Manisa sermayesi ile kurulup geliştirilmiş bu vakfın, 50 yıl sonraki, yani bu gün Manisa´ya ve gayesini oluşturan, Manisalı Yüksek öğrenim gençliğine faydasını irdelememiz zamanı gelmiş ve geçmektedir.

-Vakfın 800 yataklı Ankara Cebeci Yurdunda, Manisalı kaç öğrenci barınmaktadır? İhtiyaç fazlası ise niye paraya çevirip, ihtiyaç olan yerlerde yurt inşa etmemektedir?

-300 kadar bursiyeri olduğu söylenen Vakfın, Manisalı kaç bursiyer öğrencisi vardır?

-Bu vakıf niye hala Ankara´da dır? Niye Manisa´ya dönmemektedir?

-Bu vakfın mütevelli heyeti yani yöneticileri kimlerdir? Ve nerede mukimdirler? Manisa Bürokrasisi veya Manisa sivil toplum örgütleri ile ilgi veya diyalogları var mı dır?

-Gayesi, Manisalı öğrenciler için yurt inşa ve işletmek olan bu vakıf, niye dört yıldızlı otel sahibidir? Niye bu oteli paraya çevirip, gayesi doğrultusunda arsa temin ettiği, İstanbul´da, Manisa´da yurt inşa edip, işletmemektedir?

Daha arttırılabilecek bu suallerin cevabı, Vakıf Mütevellisi Yöneticiler tarafından Manisa Kamuoyuna verilebilmelidir. Manisalılar bu vakfı tanımalı ve denetleyebilmelidir. Yani bu vakıf şeffaflaşmalıdır.

Bu Vakfa, Manisa Valiliği, Manisa Belediyesi, Manisa Bürokrasisi, Siyaseti, Sivil toplum örgütleri velhasıl Manisalı sahip çıkmalıdır.

Çünkü bu vakıf Manisa´nındır. Kuruluş gayesi doğrultusunda; Manisalı yüksek öğrenim gençliğinin hizmetinde olmalıdır.

info@istanbulmanisalilar.org