CEMİL ALTINBİLEK

Manisa Ansiklopedisi

Manisa Ansiklopedisi
Manisa Denge Gazetesi/21.11.2006/www.etvmanisa.com

MANİSA ANSİKLOPEDİSİ

Ansiklopedinin lügat karşılığı, bir konudaki her türlü bilgiyi içine alan eser olarak tanımlanıyor. Konu da Manisa olunca; Manisa ile ilgili her türlü bilginin alfabetik olarak yer alacağı bir kitabın, Şehrimiz için ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğu tartışmasızdır.

Zira, birkaç yılda bir vilayetin yayınladığı yıllıkların dışında Manisa hakkında bulunabilecek bir kaynak yoktur. Bu yıllıklar da, Manisa´nın güncel durumunu resmeden kayıtlardan ibarettir. Manisa hakkında nerdeyse en önemli eski kaynak durumunda olan, Çağatay Uluçay ve İbrahim Gökçen´in kitapları ise, 1940 ve 1950 li yıllarda basılmış olup, ne yeni baskıları, ne de bir nüshası bulunmamaktadır.

Bir örnek vermek gerekir ise, Manisa´nın yılmaz tarihçileri olarak adlandırılan bu ikiliden Çağatay Uluçay´ ın "Manisa Ünlüleri" kitabı 1946 basımıdır. Dikkat çekici bir başka taraf da, bu kitabın Manisa Lisesi Yayınlarının ikinci kitabı olması ve Lise Matbaasında basılmış bulunmasıdır.

1950 li yılların sınırlı imkanlarına rağmen yapılan çalışmaların, müteakip senelerde ve dahi 2000 li yıllarda yapılmamış olması şehrimizin kültür hayatında ve tanıtımında büyük bir eksikliktir.

Diğer taraftan, İstanbul Ansiklopedisi, Bursa Ansiklopedisi, Kayseri Ansiklopedisi gibi, Kent Ansiklopedileri peşi sıra yayın hayatına girmektedir. Manisa bu konuda da, diğer vilayetlerin daha fazla arkasında kalamaz.

Üstelik, Manisa Ansiklopedisini yazmaya aday, hatta bu konuda gönüllü bir tarih ve kültür adamımız da vardır. En son Manisa Kültür Sanat Kurumu yayınları içinde "Manisa Şiirleri" adlı derleme kitabı yayınlanan Necdet Okumuş´ un Manisa ile ilgili birçok yayınlanmış eseri ve çalışması mevcuttur. Yani Nasrettin Hoca´nın dediği gibi; un var, yağ var, şeker var. Geriye helva yapmak kalıyor.

Bu organizasyonu, Vilayet´ ten, Belediye´ye, sivil toplum örgütlerinden, özel şirketlere kadar, Manisa ile ilgili herkes üstlenmek yarışında olmalıdır.

Ayrıca, Manisa Ansiklopedisi, şu sıralar gündemde olan, Kent Müzesi ve tarihi kentsel dönüşüm projeleri içersinde, tam yerine oturur ve tamamlayıcı olur ve bir çok bilinmeyeni de ortaya çıkarabilir.

Öyleyse, Manisa´nın tarihi, kültürü, önemli şahsiyetleri, önemli günleri vs. bilgileri bir arada barındıran "Manisa Ansiklopedisi" nin hazırlanıp, yayınlanması için seferber olmak zamanıdır.
avukat@cemilaltinbilek.com