CEMİL ALTINBİLEK

Alim Efendi Anılıyor

Alim Efendi Anılıyor
Manisa Denge Gazetesi/13.12.2006/www.etvmanisa.com

ALİM EFENDİ ANILIYOR

Manisa Belediyesi takdir edilecek bir vefa örneğine imza atıyor.

Manisa´nın yetiştirdiği abide şahsiyetlerden biri olan Alim Efendi (1874-1930), nihayet resmi bir toplantı ile, vefat yıldönümü olan 13 Aralık tarihinde anılacak.

İşgal ve Kurtuluş Savaşı döneminde Manisa Müftüsü olan Alim Efendi, teşkilatçı kişiliği ile Milli Mücadele de önemli bir rol üstlenmiş, Manisa´da kurucusu ve reisi olduğu "Cemiyeti İslamiye Teşkilatı" ile yerel direnişi başlatmış, Yunan kuvvetlerince idam hükmüyle aranması üzerine, önce Akhisar´ a, oradan Balıkesir´ e geçerek , Balıkesir Kongresinin ikinci Başkanlığını yapmıştır.

Alim Efendi´nin Kurtuluş Savaşından sonra Ankara Hükümetince kendisine teklif edilen görevleri kabul etmeyerek, memleketi Manisa´ya dönerek, ömrünün sona kadar eski görevini deruhte etmesi, Manisa´ ya olan sevgi ve bağlılığını da göstermektedir. Bu vefakar tercih karşısında, Manisa´nın da Alim Efendi´ye bir vefa borcu vardır. İşte bu vefa borcunu eda edecek sivil toplum kuruluşlarının başında da Manisa Belediyesi gelmektedir.

Adı gibi Alim ve de kahraman kişiliğinin yanı sıra, zamanın önemli musikişinasları arasında sayılmış Alim Efendinin, İstanbul´daki musiki muhitlerince de bilinmesi ve yirminci yüzyıl önemli musikişinasları arasında sayılarak muhtelif kitap ve ansiklopedilerde yer alması, onun sanatkar kişiliğini de gözler önüne sermektedir.

Bu gün sadece güftesi elimizde olan "Hicaz Kar ı natık" bestesi tetkik edilse bile; Alim Efendinin çok velut bir musiki dehası olduğu anlaşılabilmektedir.

Tüm defter, nota ve evrakı önce Muradiye Kütüphanesine, oradan da Manisa Kütüphanesine bağışlanarak, nakledilmiş olan Alim Efendi arşivi; maalesef halen bulunup, bugünün harfleri ile tercüme edilip, efkarı umumiye ye arz edilmemiştir. Çünkü tercüme zorluğu vardır.

Bu çalışmayı yapabilecek, Osmanlıca tercüme konusunda uzman kişiler Ülkemizde bile sayılıdır. Ama Manisa´mızda böyle kişiler mevcuttur. Ve ilgilileri tarafından da, varlıkları bilinmektedir.

Sonuç da, Alim Efendi´nin defterleri, notaları ve hatta üzerinde notlar olabilecek kitaplarından oluşan cümle evrakı derlenip, tercüme edilip, kamuoyunun incelemesine sunulmadıkça, Alim Efendi´yi tam anlamış ve yeni nesillere tam anlatmış olamayız.

Alim Efendi´yi anarken, O´nun eserlerin de gün yüzüne çıkaralım. Ki, bu kutlamalar daha da anlamlı olsun.

Yine de, Belediye öncülüğündeki bu kutlama, her türlü takdir ve şükrana şayandır.

avukat@cemilaltinbilek.com