CEMİL ALTINBİLEK

MANİSALI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, MANİSA YÜKSEK TAHSİL ÖĞRENCİ YURDU VAKFI

MANİSALI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, MANİSA YÜKSEK TAHSİL ÖĞRENCİ YURDU VAKFI
MANİSA DENGE GAZETESİNİN 8.10.2007 GÜNLÜ NÜSHASINDA YAYINLANMIŞTIR

MANİSALI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ,

Her sene Üniversite öğrenim dönemi başı olan eylül, ekim aylarına bir öğrenci hareketliliği yaşanır. Manisa´nın dört bir yanından yüksek öğrenin şansı bulan gençler, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere kazandıkları fakültelerde, öğrenimlerini sağlamak için, burs desteği arayışına çıkarlar.

Tabiatıyla ilk müracaat ettikleri yerlerin başında Manisa Dernekleri gelir. Biz de İstanbul´daki Manisalılar olarak, Üniversite tahsili için gelen bu kardeşlerimize karınca kararınca, yardımcı olmak gayreti içerisine girer, Manisa kökenli işadamlarımızı ve kendimize yakın bulduğumuz vakıf ve diğer kurumlar ile irtibata geçeriz.

Ancak sadece bu iş için kurulmuş ve önemli bir malvarlığı edinmiş bir vakfımız olduğunu bile, bile her sen bu vakfı motive edemediğimiz ve ihtiyaç sahibi talebe gençlerimize yeterince faydalı olamadığımızın kaygısını da yaşarız.

Sözünü ettiğimiz vakıf, Ankara´da bulunan "Manisa Yüksek Tahsil Öğrenci Yurdu Vakfı"dır. "Dumlupınar Caddesi, Geçit Sokak numara: 2 Cebeci/Ankara" adresinde bulunan bu vakfa ulaşılabilecek telefon numaraları da; "0312 319 33 87 veya 468 82 82"dir. Vakfın bugün yine ulaşılabilen yöneticisi de, kurucu genel sekreter babasına veraseten, aynı genel sekreterlik görevinde bulunan Ahmet Kazıkoğlu isimli hemşehrimizdir.

Yukarıdaki bilgileri yazmamızın sebebi, söz konusu vakıf ile ilgili başka bir bilgiye kolay beri ulaşılamayacağı içindir. Malum olduğu veçhile bugünkü teknoloji ile internete girip, arama motorlarında nu vakfın adını yazmanız halinde, vakfın tüm bililerine geçmişine, faaliyetlerine, adres ve telefonuna ulaşılabilme imkânınız olmalı diye düşünebilirsiniz. Ama hayır! bu vakıf internet ortamında dahi yoktur. Göreceğiniz yazı ve bilgiler yine bizin tarafımızdan kaleme alınmış ve bu vakfı göreve davet eden makale ve haberlerdir. Yani diğer bir ifade ile söz konusu Manisa vakfı yalnızca yukarıdaki adres ve telefon bilgileri içine saklanmış gibidir. Yalnız bilenler, bilmeyenlere söyleyebilir.

Hâlbuki bu vakıf 300 öğrenciye burs vermektedir. Bu öğrencilerin ne kadarının Manisalı olduğunu telefon ile sorduğumuz vakfın adı geçen genel sekreteri kayda değer bir sayı verememiş ve vakfın kamu yararına çalışan ve vergi muafiyetinden faydalanan bir vakıf olduğundan bahis ile Edirne´den Kars´a kadar tüm müracaat edenlere, şartları var ise burs vermek durumunda olduklarını cevaben bildirmiştir.

Yine geçtiğimiz aylarda Ankara´da bulunduğu bir sırada, Manisa Yüksek Tahsil Vakfını arayıp, bulunduğu adrese bizzat gidip, bilgi alma ihtiyacını hisseden Sayın Valimiz Refik Öztürk Beyefendinin, vakıf yöneticilerinden aynı cevabı almış olduğu, Manisa Mahalli basınından üzüntü ile takip edilmiştir.

Tüm yurt evlatları tabiî ki himayeye değer. Ancak bu Vakıf adından da anlaşılacağı gibi, Manisa´nın, Manisalının Vakfıdır. Manisa´nın üzümünden, pamuğundan, tütününden, sinema biletine, otobüs biletine kadar, pay-narh koymak suretiyle toplanan paralar ile kurulmuş ve malvarlığı sahibi olmuştur. Bu malvarlığının oluşma gayesi ve sarf edilme hedefi de Manisalı Yüksek Tahsil Öğrencileridir.

Ankara Cebecide yaptırılan 800 yataklı öğrenci yurdu, Manisa´nın ihtiyacının üzerinde olduğundan Kredi ve Yurtlar Kurumuna kiralanmış olup, kirası bu vakıf tarafından tahsil edilmektedir.

Ayrıca bu vakfa yurt yapmak üzere İstanbul´da tahsis edilmiş olan arsa satılmış, parası bu vakıf tarafından tahsil edilmiştir.

Yine Manisa Laleli bölgesinde öğrencilere yurt yapılmak amacıyla Belediye tarafından gayet düşük bir bedelle verilmiş arsa üzerine yurt olarak başlanmış inşaat, otel olarak bitirilmiş olup, Manisa "Büyük Saruhan Oteli" adlı bu otel; kiracı şirket tarafından işletilmekte ve yine kiraları, gayrimenkul maliki bu vakıf tarafından tahsil edilmektedir. 300 öğrenciye burs vermekte maddi bir sıkıntısı olmayacağı anlaşılan bu vakfın tahsil anlayışının, artık tartışılması gerektiği şüphesizdir.

Bu konu resmi kurumlar ve sivil toplum örgütlerimizin takip alanında olmalıdır. Manisa Yüksek Tahsil Öğrenci Yurdu Vakfı´nın Manisa ve Manisalılara dönmesi sağlanmalıdır.

Diğer taraftan, Manisalı Yüksek Tahsil Öğrencileri de, nerede olur ise olsunlar, tek ulaşım vasıtaları olan mektup ile ihtiyaçlarını belirtmek suretiyle burs müracaatlarını yapıp, telefon ile de taleplerini takip etmelidirler.

Manisalı Yüksek Tahsil Öğrencileri, vakfınıza sahip çıkın.

Bu gün için demode de olsa, tek yolunuz maalesef mektuptur.

Cemil Altınbilek
İstanbul´daki Manisalılar,
Manisa İli Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Onursal Başkanı