CEMİL ALTINBİLEK

Kültür Sanat Şöleni

Manisa Denge Gazetesi 31.07.2006,www.etvmanisa.com

Kültür ve Sanat Şöleni

Spil dağının bahtı açıldı bir kere, bu defa dağa, 22 Temmuz 2006 tarihindeki Kültür ve Sanat Şöleni için çıktık. Gördüğümüz manzara da, doğa´dan çok insan ve günün programına dair idi.

Doğrusu şaşırdık, zira bu kadar kalabalığı beklemiyorduk. 5-6 bin kişi zirveyi doldurmuştu. genç- yaşlı, çoluk- çocuk kimi ağaçların gölgesinde sere serpe oturmuşlar, yiyecek sepetlerini açıyor, kimi de sahnenin çevresinde sıralanmış sandalyelere yerleşiyordu.

TBMM Başkanımızın riyasetinde ve Manisa Belediyesi ile Türk Tasavvuf Musikisi Derneğinin ortak organizasyonu olarak gerçekleşen bu şölen, tanınmış misafir ve sanatçılar ile de zenginleşmiş olup, konusunda da zirveyi yakalamıştı. Manisa Mehter takımı bir harikaydı. Hele istiklal marşını, bir mehter marşı edasıyla icraları herkesi coşturdu. Misafir sanatçılar Kadir Mısır, Amir Ateş, İsmail Coşar ve diğerleri, sahnede yer aldıkça, şöhretlerinin hakkını verdiler. Bu başarılı organizasyon için aylardır çalışan ve İstanbul´a heyet halinde bizzat gelerek, misafir sanatçıları ve dahi bizleri davet eden Dernek Yönetim kurulu ve emeği geçen Belediye mensuplarının kutluyorum.

Ancak bu toplantı bana, top yekun bir Manisa Kültür-Sanat şölenini fikrini ilham etti. Zira kültür ve sanat ile ilgili olduğunu bildiğim bir çok hemşerilerimizi gözlerim aradı ise de göremedim. Demek ki, din kültürü ağırlıklı bu programı, kendilerine uygun bulmadılar. Olabilir, Demokrasilerde herkesin tercihine saygı duymak lazım. Ama on binlerce Manisalının senede bir gün Spil dağının zirvesinde toplanabilme fikri caziptir. Hemşerilerimiz hem Spil dağının doğal güzelliklerini yaşarken, birlik, beraberlik ruhu ile iç dinamiklerimiz harekete geçer. Siyasi ve sosyal farklılıklar azalır. Bunun için de her türlü eğilime hitap edecek kültür, sanat faaliyetlerinin bir arada olması gerekir.

Klasik Türk Musikisinde de; dini ve ladini dediğimiz din dışı müzik, et ile kemik gibi bir arada, iç içedir. Yine klasik fasıl toplantılarında, musiki peşrev denilen saz eserleri ile başlar, büyük usullü bestelerden, daha ritmik küçük usullü şarkılara geçer, longa, sirto gibi oyun havalarıyla coşar ve nihayet bir kuran tilaveti ile tekrar sükunete dönülür. Türk müziği icra eden bir çok tanınmış sanatçı veya hoca, aynı zamanda hafızdır. Buna en yakın örnek de bahsini ettiğimiz şölene katılan Amir Ateş´ dir. Kendisinin "bir kızıl goncaya benzer dudağın" mısraı ile başlayan muhayyer kürdi şarkısı, nerdeyse mevlithanlığından meşhurdur.

Şölende konuşmacı olan ve aynı zamanda hafız olduğunu da belirten, Prof. Dr. Mustafa Yıldırım´ın isabetle tespit ettiği gibi, "dinin içinde kültür veya kültürümüzün içinde de din vardır. Dinimizi, vehabilik veya Katolik misyoner inancında olduğu gibi, kültür ve gündelik hayatımızdan soyutlamamalıyız." Yine Şölenin takdimcilerinden Veysi Dörtbudak´ın okuduğu Mevlana´nın şiiri de bu mealdeydi. Mevlana Mesnevisinde zamanın hikayelerini anlatıp, onlardan Kuranı Kerimde sözü edilen manaları çıkarırmış. Ama yine de birileri Mevlana´yı kurt, kuş hikayesi anlatıyor diye tenkit etmişler. Bunun üzerine Mevlana´nın "Billah ne söylüyorsam Kuran´dır" diye bu tenkitlere cevap vermiş olduğu şiiri, İslam Kültürü içersinde yer etmiş klasiklerdendir.

Zaten İslam dini de, dünya ve ahirete aynı mesafede olmamız gerektiğini söylemektedir. Bir kuşun iki kanadı gibi olan madde ve mana, ancak bir arada olunca denge hasıl oluyor. Öyleyse ilahilerin yanına şarkılarımızı da koyalım. Türkülerimizi de çağıralım. Zeybeğimizi de oynayalım. Hatta Tanju Okan´ın dillere destan Akdeniz şarkılarını da yad edelim. Ama mutlaka Kulamızın Yaren ekibini getirelim. Çünkü bu ekip emsali az bulunur bir orijinalliktedir. Nerede bir Manisa şöleni olsa, orada bulunmalıdır.

Manisa´nın doğal güzelliklerini, folklorunu, kültürünü, sanatını, toplumumuzun tüm katmanları, her türlü siyasi ve fikri ayrılıkları bir kenara koyarak paylaşıp, yaşayabiliriz. Zira, kültür ve sanat; insanları aynı konuda birleştiren en güzel, zevkli ve keyifli bir kaynaştırıcıdır. İnsan ve yaşam kalitesini yükseltir. Duyguları ve ruhları yüceltir.

Av.Cemil Altınbilek-İstanbul Manisalılar Derneği Başkanı
avukat@cemilaltinbilek.com-istanbulmanisalilar.org