CEMİL ALTINBİLEK

MANİSA MARKALARI

MANİSA MARKALARI
MANİSA DENGE GAZETESİNİN 12.11.2007 TARİHLİ NÜSHASINDA YAYINLANMIŞTIR.

MANİSA MARKALARI

"Keşke sevdiğimi sevse bütün halkı cihan, andımız daim canan olsa."*

"Bülbülün bildiği kırk tane hikâye varmış, kırkı da gül üstüne."**

Eski deyim ile "Alâmetifarika"; fark yaratan, kimlik kazandıran işaret veya özellikler. Manisa adı ile birlikte anılabilecek değerlerimizin tümü bu kapsam içinde mütalaa edilmelidir.

Mesela; Manisa Lalesi, Manisa Mesiri, Manisa Tarzanı, Manisa Üzümü, Manisa Yaprağı, Manisa Tulumu, Manisa Kebabı, Manisa Güvercini, Manisa Gördes-Kula-Yuntdağı halıları, Manisa türküleri ve oyun havaları, hatta Manisa Mitolojisi, Manisa Sancağı, Manisa Ovası, Manisa Dağı.

Manisa Markaları olabilecek tarihi ve kültürel değerlerimize ilişkin Yukarıdaki örnekleri daha çok arttırabileceğimiz malumdur. Yeri ve zamanı uygun oldukça bu değerlerimizden bahsetmeye devam edeceğiz.

Ancak şimdi; Kültür turizmini canlandırmak için, Bakanlık tarafından marka turizmi projesi hazırlıkları başlatılmış ve Manisa´da ilk gurup iller arasında sayılmıştır. Diğer adı geçen illerin de kültür mirasları azımsanacak gibi değildir. Ama tarihi ve kültürel miras denilince, Manisa´nın Anadolu vilayetleri arasındaki üstünlüğü tartışmasızdır.

Tabii ki bu tarihi ve kültürel mirasın, dünyada tanınan ve kabul gören birer "MARKA" haline dönüştürülmesi en önemli konudur. Marka olmak, hem bizim olan değerlerin tescili, hem de bu değerlerden faydalanma yolunda, bir ön şarttır. Tarihi ve kültürel mirasımızın bize bıraktığı değerlerin "MANİSA" kimliği ile birlikte anılır olması, bu değerlerimize sahip çıkmak açısında da önemlidir. Aksi takdirde, İzmir üzümü, yaprağı, tulumu, gibi bir çok örnek ile sabit olduğu veçhile şehrimize ait miras başkaca vilayetlere kayabilir.

Marka olmak, sadece turizm için bir gerekli bir ön şart değildir. Ürün ve kıymetlerimizin ekonomik açıdan değerlendirilmesi, karlılığımızın arttırılması, yani ekonomik açıdan da önemlidir. Zira bir ürünün herhangi bir yerdeki fiyatı ile Tanınmış bir isim altındaki fiyatı mukayese kabul etmez derecede farklıdır. Aynı ürüne tanınmış yerde ve isim ile sağladığı avantaj; "MARKA" avantajıdır.

Marka hukuki anlamda da: mal, hizmet veya herhangi bir objeyi benzerlerinden ayırıp farklılaştıran, ona ayrı bir kimlik kazandıran sembol, dizayn, tasarım veya kombinasyondur ve kendi başına soyut bir değer ifade eder şeklinde tanımlanır.

Manisa´mızda marka kıtlığı yoktur. Ama markalarımıza sahip çıkmama eksiğimiz vardır. Bu yüzden, her türlü platformda Manisa Markalarımıza sahip çıkalım ki, onları kimseye kaptırmayalım.

Cemil ALTINBİLEK
İstanbul´daki Manisalılar,
Manisa İli Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma derneği,
Onursal Başkanı.

*Büyük şair üstat Yahya Kemal´in en sevdiği mısradır.
** ilham oldu, dostelinden. Bu da 41. makalem, yine Manisa üstüne.