CEMİL ALTINBİLEK

KÖR DUMANA DEĞİL PARTİ TEŞKİLATLARINA BAKALIM

KÖR DUMANA DEĞİL PARTİ TEŞKİLATLARINA BAKALIM
MANİSA DENGE GAZETESİNİN 7.1.2008 TARİHLİ NÜSHASINDA YAYINLANMIŞTIR

KÖR DUMAN

Ankara avukatlarından Şahin Mengü; geçtiğimiz 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığının iradesi ile Manisa´dan birinci sıra milletvekili seçilerek, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Manisa´yı temsil görevi aldı. Adaylığı ve seçim döneminde önüne geçtiği bir başka Manisalı olmayan, ama ne tesadüfse onlarca yıldır Partisinin Manisa lisesinin hep başlarında bulunmuş ve seçilmiş bir başka avukat aday ile girdiği ve özünde de haklı olabilecek mücadele ve çekişmeleri, basına çokça yansıdığından Manisa´da duymayan kalmadı. Manisalı olmayan her iki vekilin de şahsi ikbal ve istikballeri ise Manisalıları magazinden öte, pek de ilgilendirmedi.

Ama hakkını vermek lazım, yine de Şahin Mengü, Ankara´dan gelerek seçim çalışmalarında kendini gösterdi, halen de zaman, zaman Manisa ile ilgilendiği belli. En son Hükümetten Manisa´daki hava kirliliği ile ilgili cevaplandırılmasını istediği bir soru önergesi hazırlayarak, Manisa´da ki hava kirliliğini İktidarın seçim yatırımı olarak dağıttığı kalitesiz kömürlere dayandırarak, konunun araştırılmasını ve doğalgaz kullanımının teşvik edilerek artırılmasının istemiş. Bu çalışmasını da Manisa´da eli kalem tutan zevat, bendeniz dâhil, tespit ettiği Manisalılara göndermiş. Böylece de Sayın Milletvekili Manisa için çalıştığını vurgulamış.

Kendisine teşekkür edebiliriz, çünkü seçim yatırımı olduğundan kamuoyunda şüphe kalmamış olan kömür yardımları, siyaset etiği açısından doğru değildir. Diğer taraftan hava kirliliğine zaten müsait olan bu coğrafyada teknik olarak da doğru değildir. Hele doğal gazı getirildiği için, bunu en önemli icraatları olarak takdim eden ve haklı olarak doğalgazı yaygınlaştırmayı öncelikli politika olarak bellemiş iktidarın icraatı var iken, hiç doğru değildir. Hatta seçim çalışmaları sırasında sık, sık karşılaştığımız gibi, kalorifer veya başka ısınma aracını seçmiş olan evlere de kömür servisi yapılmış olması, ortaya trajik-komik sahneler çıkarmıştır.

Ancak sayın milletvekilinin Manisa Ovasının hava sirkülâsyonunu kesen Dağ silsilesini yeterli görmeyip, seçim kömürlerini sebep göstermesini ve bunu bir soru önergesi haline getirip Manisa´da dağıtmasını da Manisa için yeterli bulamayız. Teşbihte hata olmaz, ama bu çalışmaya "dağ fare doğurdu" diyecek çok kişi çıkacaktır. Manisa ve benzer vilayetlerin kalkınması ile ilgili projeler, kanun teklifleri veya tarihi Manisa´nın imar problemleri, yabancı göçünün kontrol altına alınması, ziraat alanlarının yok olmaktan kurtarılması, tarımın ıslahı, ürünün değerlendirilmesi gibi daha pek çok artırılacak temel sorunlar dururken, coğrafyanın mevsimlik dezavantajları ile uğraşmanın rantabl olduğu kanaatinde değiliz.

Zira eski Manisalılar Spil dağının önünde kış aylarının bazı günlerinde çöken bu koyu sis tabakasına, "KÖRDUMAN" derler. Seçim kömürlerinden ve sanayi tesislerimizin kurulmasından öncelerden beri olageldiğini, dedeler torunlarına anlatırlar.

Bu yüzden Manisa´daki kör dumanı sorgulamak, Manisalıya katkı sağlamaz. Ama sayın milletvekilinin Partisinin Manisa il ve ilçe teşkilatları içindeki "kavgaların toz dumanı" sorgulaması daha uygun olur. Böylece hem partisine hem de ülke siyasetindeki tıkanıklıkların dumanı aralanır. Böylece daha çok Cumhuriyet, daha çok Demokrasi, daha çok Hukukun üstünlüğü kavramları kuvveden fiile geçer. Katılımcı demokratik sistem gelişmesi; hangi siyasi partiden olura olsun, her vilayetin kendi il ve ilçe teşkilatlarını ve milletvekillerini, kendi içinden seçebildiği oranda sağlanır.

Hariçten aday atama devri kapanmalıdır. Genel merkezlerin halkın seçeceği adayları sınırsız tespit etme hakkı olmamalıdır. Genel il nüfusu bir milyonu geçen şehrimizde aday mı bulunamamaktadır? Manisa, Manisalılarındır. Manisalıların olmalıdır. Manisalı olmayan Manisa siyasetine soyunmamalıdır. Bu prensip, Manisa siyasetin ilk şartı olarak tüm siyasi partilerde benimsenmeli ve Manisa halkı bu konuda daha çok bilinçlenmelidir.

Cemil ALTINBİLEK