CEMİL ALTINBİLEK

MANİSA GEDİZ DERGİSİ

MANİSA GEDİZ DERGİSİ
MANİSA DENGE GAZETESİNİN 25.2.2008 TARİHLİ NÜSHASINDA YAYINLANMIŞTIR.

MANİSA GEDİZ DERGİSİ

Geçen hafta Manisa´nın kültür sanat dostları ile birlikte olduk. Konu, Manisa´da kültür sanat ağırlıklı sürekli bir dergi çıkartılması idi. Böyle bir dergiye Kentimizde şiddetle ihtiyaç olduğunu biliyor ve kültür hayatımızın canlandırılması yönünde de zaten kalemimizi kullanıyoruz.

Zira Manisa´da şehir büyüdü, nüfus arttı, gelişen bir sanayi var, Üniversite var. Ama şair yok, hikâye, roman yazan yok, musiki yapan az, folklorumuz yeterince araştırılıp, göz önüne serilmiyor. Velhasıl kültür, sanat dünyamız zayıf.

İşte bu açığı ve ihtiyacı kapatmak, yine Manisalı yazar, çizer aydınların sorumluluğu içersinde kalıyor. Edebi akımların ve gelişmelerin Cumhuriyet tarihi boyunca edebiyat dergileri çevresinde olduğunu gözlemliyoruz.

Manisa´daki Cumhuriyet dönemi kültür hayatının da yine dergiler etrafında odaklandığını görüyoruz. Bu dergiler içinde en uzun soluklu olanı ise, GEDİZ Dergisidir. Ve farklı tarihlerde üç kez yeniden yayın hayatına girmiştir.

Manisa´nın dergi tarihi 1926 yılında yayınlanan ve ancak tek sayı çıkan Güzel Saruhan ile başlar. Sonra 1933 yılında Halk Evlerinin öncülüğünde yayına başlayan Yeni Doğuş dergisi iki yılda 17 sayı yayınlanmış ilk uzun süreli dergidir. Müteakiben yayınlanan Bozkurt adlı dergi ancak üç sayı basılabilmiştir. 1937 yılında da yine Halk Evinin katkısı ile Gediz Dergisi yayın hayatına başlamıştır. 1950 yılına kadar 104 sayı yayınlayarak Manisa´nın en uzun süreli kültür dergisi olmuştur. Bir dönem yazı işleri müdürlüğünü Çağatay Uluçay´ın yaptığı Gediz Dergisi; Manisa´nın sosyal hayatı, kültürü ve tarihi üzerine geniş bir perspektifle yaklaşarak, bu gün dahi araştırmacıların kaynak aldığı önemli bir kültür birikimi sağlamıştır.

Gediz Dergisin bu başarısı ilham kaynağı olmuş ve yakın tarihlerde iki kez daha Gediz adı ile kültür, sanat dergisi çıkartılmış, bunlardan ikici Gediz 9 sayı çıkmış, üçüncü Gediz ise 5 sayı yayınlanabilmiştir.

Ancak burada Manisa Mesir Derneğinin çıkardığı ve Manisa adı ile seksenli yıllardan beri zengin bir Manisa muhteviyatı ile yayın hayatında olan bir başka derginin varlığını tespit etmeden geçemeyiz. Fakat bu derginin son dönemde belli periyotlarda ve muntazaman yayınlanamadığını da belirtelim.

Bu kadar tarihi seyirden sonra tekrar geçen haftaki toplantıya dönecek olursak; Kentimizdeki dergi neşriyatı tarihinde, GEDİZ isminin öne çıkmış olması karşısında, yeniden yayınlanacak derginin de aynı adı alması ve dördüncü defa Gediz Dergisinin yayınlanmasına karar verilmiştir.

Toplantıya katılan zevatın da Manisa Kültür Sanat Kurumu Derneği ağırlıklı olması karşısında, yeniden bir dernek veya gurup oluşturulmasına gerek bulunmadığı kararlaştırılmıştır. Dört ayda bir kitap dergi şeklinde olması benimsenen derginin adına Manisa ibaresinin de eklenmesi, bendenizin âcizane teklifi olmuş, kültür-sanat ağırlıklı olacak derginin aynı zamanda tarihi ve coğrafi özellikler taşıması, Manisa merkez ile ilçeleri de bütünleştirmesi hedef alınmıştır.

Bu arada İstanbul ve Ankara´daki dernek ve yazarlarımızın ve de Üniversitemizin katılımının sağlanması suretiyle, akademik bir seviye ile mahalli kimliğinin yanı sıra geniş bir kitleye de ulaşılabilmesi öngörülmüş ve hazurun içinden yayın kurulu oluşturularak derginin ilk sayısının hazırlanmasına başlanmasına ve de ilk sayının Mayıs ayına yetiştirilmesine karar verilmiştir.

Şimdi geldiğimiz noktada, Nasrettin Hoca benzetmesiyle; un var, yağ var, şeker var. Bakalım helva yapabilecek miyiz? Bu iş biraz da; kültür, sanat yolunda, Manisalının Gediz Dergisi ile imtihanı olsa gerek!

Maddi, manevi desteklediğimiz bu teşebbüsün başarılı ve devamlı olmasını dilerim.

Cemil ALTINBİLEK
Manisa Denge Gazetesinde 25.2.2008 günü yayınlanmıştır.