CEMİL ALTINBİLEK

ÇEKİM YASASI GAZANFER SANLITOP'DAN THE SECRET'E CEVAP

ÇEKİM YASASI GAZANFER SANLITOP´DAN THE SECRET´E CEVAP
Manisa Denge Gazetesinin 19.05.2008 tarihli nüshasında yayımlanmıştır.

ÇEKİM YASASI
GAZANFER SANLITOP´DAN "The Secret" e CEVAP

İstanbul´da yaşayan Manisalı Ağabeyimiz Gazanfer Sanlıtop, beklediğimiz çalışmasını bitirdi. Ortaya "Kur´an ı Kerim´e ve diğer kutsal kitaplara göre Çekim Yasası" adlı bir kitap çıktı.

Bu kitap ile ilgili çalışmasını bizzat izlediğim G. Sanlıtop, "The Secret" adlı, Dünyada ve Türkiye´de en çok satanlar listesinde olan kitabı, konuya ilgisi gereği hemen okumuş, ancak sadece "zihin gücü" üzerinde duran bu teoriyi eksik bularak, bu kitapta gönül yok, ruh yok, mana yok diyerek, derhal konu üzerinde çalışmaya başlamıştı, başta Kuran ı Kerim olmak üzere Tevrat, Zebur ve İncil´i karşısına koyup, Mevlana´nın Mesnevisini de bilgisayarına indirip, konu başlıkları halinde mukayeseli incelemesini okuyucunun takdirine sundu.

Bana göre son söz olacak nefis bir değerlendirmeyi de kitabında, "ön söz" olarak kaleme alan Sanlıtop; teknik olarak da, çekim yasası karşısında, itme kuvvetinden de bahsetmek gerektiğini, dolayısı ile insanlar arasındaki müspet, menfi etkileşimi, "titreşim yasası" olarak izah etmenin daha doğru olacağı kanaatine varıyor.

Çekim Yasası Kitabını, doğu ve batı filozoflarından alıntılar ile Şirazi´den Yunus Emre´ye kadar mısralarla süslemiş olan Sanlıtop; Atom çekirdeği ile yer küre üzerinde oluşan yer çekiminde bulunan, zıt kutupların karşılaşması sonucu oluşan elektromanyetik çekim ile merkezkaç kuvvet dengesinin, The Secret´deki empati, sempati ve antipati kavramları ile örtüşmediğini ortaya koyuyor. Benzerin, benzeri çekmesinin sadece zihin ile değil gönül yolu ile zenginliğin de, Mülkün gerçek Sahibinin Lutfuyla olabileceğini, "Biz İlmi İsteyene, Zenginliği ise Dilediğimize veririz" ayeti mucibince, kader ve dua mefhumları ile açıklıyor. Dua hakkında ise; Kuran´ın Allah dua edenin duasına karşılık verir ayeti ve Hz. Muhammed´in "Dua ibadetin özü ve iliğidir" ve "isteyin, hiçbir şey Allah´a büyük gelmez" hadis i şerifi ile açıklama yapıyor.

Sanlıtop, Çekim Yasasında irade ve istemekten bahsederken, Mevlana´nın "aradığına doğru git ve onu iste", bilgelik ve gönül gözün açık olsun, "balıklar da derya içindedir ama denizi bilmezler", "bir yerde küfür olan, bir yerde caiz olur" deyişlerini hatırlatıyor. Yine Mesnevi´den " köpeğin bile önüne bir lokma atsanız, onu önce koklar sonra yer" diye iradeye atıf yapılıyor.

Din açısından malın, mülkün tarifini de şöyle özetliyor. Şeraitte; senin malın senin, benim malım benim, Tasavvufta; senin malın senin, benimki de senin, Hakikatte; ne seninki senin, ne benimki senin. Kıstasını tam yerine oturtuyor.

Kitaptaki sır bahsine gelince, Kuran´dan " O her an yaratma halindedir.", Hz. Muhammed´ den "Allah her an sizinledir. İşitir, size sizden daha yakındır." Mevlana´nın Mesnevisinden " Hak sırrını ifşa helal olmadığından, Celal sahibi Hakkın sırrını gizler. Her kime işin sırrı öğretilirse onun ağzı bağlanıp mühürlenir." Ve yine Mesnevi´den "Gönüllerden gönüllere iyilikleri, düşmanlıkları nakleden gizli bir yol vardır." Nakilleri veriliyor.

Allahın iradesine dönersek, Kuran´da "yedi gök ve yer ile bunlarda bulunanlar, O´ nu tespih eder", "Göğü kudretimiz ile Biz kurduk ve şüphesiz onun genişleticisiyiz. Ve dahi onu dürecek de Biziz." Ayetlerinden bahsedildikten sonra, Milli Şairimiz Mehmet Akif´in, " İnmemiştir hele Kuran, şunu hakkıyla bilin - Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için." Beyti ile Sanlıtop, hakiki yol göstericiye işaret ediyor.

Bütün bu emeğe rağmen Gazenfer Sanlıtop, hatalarını ve eksiklerini bulabileceklere peşinen, iyi niyet ve gayretini hoş görmelerini tevazuu ile arz ediyor, eline, diline, gönlüne sağlık Gazanfer Ağabey.

Cemil ALTINBİLEK

Manisa Denge Gazetesinde 19.5.2008 günü yayımlanmıştır.
www.manisadenge.com internet sitesi, yazarlar bölümünde mevcuttur.