Zeytinburnu’nda Merkezefendi Festivali

Cemil ALTINBİLEK

Mesir Manisa’nındır, Merkez Efendi hepimizin.

İstanbul Zeytinburnu’nda Merkez Efendi Câmii ve türbesinin bulunduğu târihî meydanda, her yıl haziran ayında, “Merkez Efendi Geleneksel Tıp Festivali” düzenlenmektedir. Bu festivale her sene Manisa Mesir ve Turizm Derneği aktif olarak katılır, en baş köşede açtığı stantda “Mesir Mâcunumuzu” sergiler ve satışını da yapar. Manisa’nın önde gelen sîmâları da ya konuşmacı, ya da misâfir olarak bir hafta süren etkinliklerde bulunurlardı.

Bu yıl da düzenlenen festivalde, maalesef bir Manisalı katılımı ve varlığı göze çarpmadı. Bu durum Manisamızın târihî değerlerinin başında gelen, mesir ve Merkez Efendi’ye yeterince sâhip çıkılmadığını göstermektedir.

Halbuki Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, bütün dünyâda büyük atak yapmış olan doğal tıp alanında, Merkez Efendi’yi târihte bir ilk olarak belirlemiş ve ona sâhip çıkmış bulunmaktadır. Bıraksanız mesir mâcunu da îmal edip, Merkez Efendi Câmii’nden saçabilecek olan Zeytinburnu Belediyesi, şifâlı bitkiler parkı olarak belirlediği gayet geniş bir alanda, yüzlerce şifâlı bitkiyi yetiştirmekte ve sergilemektedir. Böyle bir parkın, yüzlerce endemik ve şifâlı bitkinin yatağı olan Manisa Dağımıza ne kadar yakışacağı tartışmasızdır. Yine de böyle bir şifâlı bitkiler parkının Manisa’da kurulması için geç kalmış sayılmayız.

Manisa Belediyesi’nce planlanan ve Spil Dağı’nın geleceğini aradığı, tabiî ki önce konaklama ve turistik tesislerin konuşulacağı, 1 ve 2 Temmuz târihli toplantılarda; “Mesir Mâcunu Bitkileri” parkları oluşturulması, bu örnekten hareketle nâdir bulunan bitkilerin, Manisa’da üretilmesinin teşvik edilmesi, şehir ekonomisine de bir katkı sağlayacağı kuşkusuzdur. 

Geçtiğimiz yıllarda, Zeytinburnu Geleneksel Tıp Festivaline katılarak, mesirin Manisa’ya âit olduğunu kürsüden bir kere daha îlan eden Sayın Meclis Başkanımız, Zeytinburnu Belediye Başkanı’na tebessümle, sakın mesir karmaya kalkmayın gibilerinden, biz size burada dağıtmak için getiririz diyerek, Manisa Derneği’nin getirdiği mesirleri sembolik olarak saçmış ve mesir mâcununun âidiyeti hakkında son noktayı koymuştur.

Manisa ile Zeytinburnu Belediyesi arasındaki, Merkez Efendi, mesir ve şifâlı bitkiler hakkındaki bu tatlı rekabet, hiçbir zaman bir çekişme konusu olmasına fırsat vermeden, zevkli bir yarış havası içinde sürdürülmelidir. Ama bu yıl olduğu gibi de, meydan hiçbir zaman boş bırakılmamalıdır.

Ord.Prof.Dr. Süheyl Ünver’in kaleminden Merkez Efendi minyatürü

Manisa Sevdâsı'ndan