Manisa Markaları

Cemil ALTINBİLEK

Sevseler sevdiğimi kaşki kamu halkı cihan

Sözümüz cümle heman kıssa-i canân olsa

Hayâli 


Eski deyim ile “Alâmetifârika”; fark yaratan, kimlik kazandıran işâret veya özellikler Manisa adı ile birlikte anılabilecek değerlerimizin bütünü bu kapsam içinde mütalaa edilmelidir.

Mesela; Manisa lâlesi, Manisa mesiri, Manisa Tarzanı, Manisa üzümü, Manisa yaprağı, Manisa tulumu, Manisa kebabı, Manisa güvercini, Manisa Gördes–Kula–Yunt Dağı halıları, Manisa türküleri ve oyun havaları, hattâ Manisa mitolojisi, Manisa sancağı, Manisa ovası, Manisa dağı…

Manisa markaları olabilecek târihî ve kültürel değerlerimize ilişkin yukarıdaki örnekleri daha çok arttırabileceğimiz mâlumdur. Yeri ve zamânı uygun oldukça bu değerlerimizden bahsetmeye devam edeceğiz.

Ancak şimdi; kültür turizmini canlandırmak için, bakanlık tarafından marka turizmi projesi hazırlıkları başlatılmış ve Manisa da ilk grup iller arasında sayılmıştır. Diğer adı geçen illerin de kültür mîrasları azımsanacak gibi değildir. Ama târihî ve kültürel mîras denilince, Manisa’nın Anadolu vilâyetleri arasındaki üstünlüğü tartışmasızdır.

Tabiî ki bu târihî ve kültürel mîrâsın, dünyâda tanınan ve kabul gören birer “Marka” haline dönüştürülmesi en önemli konudur. Marka olmak, hem bizim olan değerlerin tescili, hem  de bu değerlerden faydalanma yolunda, bir ön şarttır. Târihî ve kültürel mîrâsımızın bize bıraktığı değerlerin “Manisa” kimliği ile birlikte anılır olması, bu değerlerimize sâhip çıkmak açısında da önemlidir. Aksi takdirde, İzmir üzümü, yaprağı, tulumu gibi bir çok örnek ile sâbit olduğu veçhile şehrimize âit mîras başkaca vilâyetlere kayabilir.

Marka olmak, sâdece turizm için gerekli bir ön şart değildir. Ürün ve kıymetlerimizin ekonomik açıdan değerlendirilmesi, kârlılığımızın arttırılması, yâni ekonomik açıdan da önemlidir. Zîra bir ürünün herhangi bir yerdeki fiyatı ile tanınmış bir isim altındaki fiyatı mukayese kabul etmez derecede farklıdır. Aynı ürüne, tanınmış yerde ve isim ile  sağladığı avantaj; “Marka” avantajıdır.

Marka hukuki anlamda da, mal, hizmet veya herhangi bir objeyi benzerlerinden ayırıp farklılaştıran, ona ayrı bir kimlik kazandıran sembol, dizayn, tasarım veya kombinasyondur ve kendi başına soyut bir değer ifâde eder şeklinde tanımlanır.

Manisamızda marka kıtlığı yoktur. Ama markalarımıza sâhip çıkmama eksiğimiz vardır. Bu yüzden, her türlü platformda Manisa markalarımıza sâhip çıkalım ki, onları kimseye kaptırmayalım.

Manisa Sevdâsı'ndan