Manisa Ansiklopedisi

Cemil ALTINBİLEK

Ansiklopedinin lugat karşılığı, bir  konudaki her türlü bilgiyi içine alan eser olarak tanımlanıyor. Konu da Manisa olunca; Manisa ile ilgili her türlü bilginin alfabetik olarak yer alacağı bir kitabın, şehrimiz için ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğu tartışmasızdır.

Zîra, birkaç yılda bir vilâyetin yayınladığı yıllıkların dışında Manisa hakkında bulunabilecek bir kaynak yoktur. Bu yıllıklar da, Manisa’nın güncel du-rumunu resmeden kayıtlardan ibârettir. Manisa hakkında nerdeyse en önemli eski kaynak durumunda olan, Çağatay Uluçay ve İbrâhim Gökçen’in kitapları ise, 1940 ve 1950’li yıllarda basılmış olup, ne yeni baskıları, ne de bir nüshası bulunmamaktadır.

Bir örnek vermek gerekirse, Manisa’nın yılmaz târihçileri olarak adlandırılan bu ikiliden Çağatay Uluçay’ın Manisa Ünlüleri kitabı 1946 basımıdır. Dikkat çekici bir başka taraf da, bu kitabın Manisa Lisesi Yayınlarının ikinci kitabı olması ve Lise Matbaasında basılmış bulunmasıdır. 

1950’li yılların sınırlı imkânlarına rağmen yapılan çalışmaların, müteakip senelerde ve dahi 2000’li yıllarda yapılmamış olması şehrimizin kültür hayâtında ve tanıtımında büyük bir eksikliktir.

Diğer taraftan, İstanbul Ansiklopedisi, Bursa Ansiklopedisi, Kayseri Ansiklopedisi gibi, kent ansiklopedileri birbirinin peşi sıra yayın hayâtına girmektedir. Manisa bu konuda da, diğer vilâyetlerin daha fazla arkasında kalamaz.

Üstelik, Manisa Ansiklopedisini yazmaya aday, hattâ bu konuda gönüllü bir târih ve kültür adamımız da vardır. En son Manisa Kültür Sanat Kurumu yayınları içinde Manisa Şiirleri adlı derleme kitabı yayınlanan Necdet Okumuş’un Manisa ile ilgili birçok yayınlanmış eseri ve çalışması mevcuttur. Yâni Nasrettin Hoca’nın dediği gibi; un var, yağ var, şeker var. Geriye helva yapmak kalıyor.

Bu organizasyonu, vilâyetten, belediyeye, sivil toplum örgütlerinden, özel şirketlere kadar, Manisa ile ilgili herkes üstlenmek yarışında olmalıdır.

Ayrıca, Manisa Ansiklopedisi, şu sıralar gündemde olan, Kent Müzesi ve târihî kentsel dönüşüm projeleri içersinde, tam yerine oturur ve tamamlayıcı olur ve bir çok bilinmeyeni de ortaya çıkarabilir.

Öyleyse, Manisa’nın târihi, kültürü, önemli şahsiyetleri, önemli günleri vs. bilgileri bir arada barındıran “Manisa Ansiklopedisi”nin hazırlanıp, yayınlanması için seferber olmak zamânıdır.

İzmir yolu, eski karakol

Manisa Sevdâsı'ndan