Manisa’da Üniversite

Cemil ALTINBİLEK

İlmin çağımızdaki adresi olan üniversitelerin, kültür ve sanatın da merkezi olması gerektiğinden şüphe yoktur. Zîra en donanımlı eğitim ve öğretim kadro ve ekipmanlarına sâhip, döner sermâyesi, bağımsız bir bütçesi ve yönetim şekli olan üniversitelerin, kuruluş amacı da bu yöndedir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin de bir kültür sanat kulübü olduğunu ve bir Türk Müziği Korosu’nun bulunduğunu biliyoruz. Hattâ Manisa Yöresi Türk Târihi ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin üniversitenin bünyesi içinde var olduğunu, bu merkezin çalışmalarında kullanılmak üzere, Sultan Câmii Külliyesi içindeki, târihî Hazfa Sultan Darüşşifa binâsı, yine yakın zamanda restore edilmiş olan târihî Manisa Mevlevihâne Binâsı’nın, ilgili bakanlıklar tarafından, bu merkeze tahsis edilmiş olmasını takdirle karşılıyoruz.

Manisa târihî ve kültürü üzerine araştırmalar yapan bu merkez, kuruluşunu müteakip birçok ayrı konuda düzenlediği konferans ve yayınladığı kitaplar ile Manisa’nın kültür merkezi olma hüviyetini kazanmışken, son dönem üniversite rektörlüğünün gereken önem ve desteği vermemesi sonucu, faâliyetlerini durdurma noktasına gelmiş ve netîcede Manisa Kültür hayâtı zarar görmüştür.

Konu Manisa olunca bireysel çekişmelerin ve siyâsi tercihlerin arka planda kalması gerekir. 

Bu yüzdendir ki, seçilecek rektörün şahsı ile ilgilenmiyoruz. Ama Manisa târihi, kültürü ve bilim dünyâsına yaklaşımlarını son derece önemsiyor ve tâkip ediyoruz.

Bir de üniversiteyi ve rektörünü,  başta resmî veya diğer sivil toplum örgütlerinin düzenlediği çeşitli organizasyonlar içinde göremiyoruz. Halbuki Manisa’nın sosyal ve kültürel her türlü faâliyeti içersinde, üniversite aktif bir rol oynamaktadır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde oluşacak yeni yönetim ile birlikte, üniversitenin Manisa’nın târihine, sanatına, kültürüne, kalkınma projelerine velhâsıl Manisa ile ilgili her türlü organizasyona daha aktif katkılarda bulunmasını temenni ediyorum.

Son olarak, Celal Bayar önemli bir devlet adamı olsa da, üniversiteye Manisa’yı çağrıştıracak daha uygun bir isim verilmesi yönündeki Manisa’daki hâkim görüş ve beklentiyi de hatırlatmam gerekiyor.

Manisa Sevdâsı'ndan